Бавария Еъркондишън Инженеринг ООД

Проектиране

Проектиране

Предпроектни проучвания
Изготвяне нa концепция
Търсене и предлагане на зелени и енергийно-ефективни решения
Идейно проектиране
Техническо проектиране
Работно проектиране
Изготвяне на спецификации
Контрол и координация на проектните разработки
Съгласуване на проекта

Проектмениджмънт

Проектмениджмънт

Изготвяне и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Ръководство на строителния обект
Документация
Контрол на разходите и изпълнението на строителния график
 

Консултантски услуги при поддръжка на сградни инсталации

Консултантски услуги при поддръжка на сградни инсталации

Анализ на функционалните параметри на сградните инсталации
Предложения за техническо оптимизиране на работата на исталациите
Консултантски услуги за отстраняване на проблеми

Правни и административни услуги

Правни и административни услуги

Правни услуги при осъществяване на административни процедури по българското законодателство относно устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, процедури по изменения/допълнения и др.

Договаряне и изготвяне на договори за проектиране, за строителство, консултации и проектмениджмънт, строителен надзор

Правна помощ по процесуални производства за разрешаване на строителни спорове

Регистрации и преобразувания на компании

Бавария ЕЪРКОНДИШЪН ИНЖЕНЕРИНГ ООД


Сградните инсталацииите търпят динамично развитие през последните години, поради въвеждането на нови енергийни разпоредби, повишаващи изискванията относно сградните инсталации, свиване на инвестиционните бюджети, повишаване на разходите за енергия, по-голямата осведоменост и очаквания от страна на потребителите, развитието на технологиите и начините за тяхното приложение в сферата на строителство.

Системите за отопление, вентилация и климатизация имат съществено значение при оценката на дълготрайността и рентабилността на една сграда. Ако са добре проектирани, тези скрити на пръв поглед инсталации могат да направят търговските площи и обществените сгради по-рентабилни, а служителите в тях по-продуктивни.

Бавария Еъркондишън Инженеринг ООД на база на дългогодишния опит на основателите му, както и на подбрания от тях екип от професионалисти, е в състояние да предложи иновативни и функционални проектни решения не само по отношение на инвестиционните, но и по отношение на експлоатационните разходи.

Във фирмата работи инженерен екип с пълна проектантска правоспособност и предлага консултантски услуги относно цялостния инвестиционен процес – проектиране, строителство и експлоатация, а именно:


Проектиране

Проектиране по част сградни инсталации, включително планиране, координиране и контрол върху процеса

Проектмениджмънт

Строителен мениджмънт и инвеститорски контрол

Консултантски услуги при поддръжка на сградни инсталации

Консултантски услуги при поддръжка на сградни инсталации

Правни и административни услуги

Правни и административни услуги

Ние се стремим да следваме креативен и продуктивен подход, при който се цени трудът и мнението на всички участници в инвестиционния процес, в защита на финансовите интереси на клиентите - коректно и в срок. Ето защо считаме, че сме надежден партьор за всички клиенти, които се стремят към постигането на устойчива околна среда и имат желание за прилагане на най-добрите строителни практики. Нашият стремеж е да разширим своя бизнес като се превърнем в едно от водещите имена в бранша, като предоставяме продукт с европейско качество на българския пазар.

Последни новини


BAE
BAE

БАВАРИЯ ЕЪРКОНДИШЪН ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ДДС номер: BG175803035

Адрес на офиси в България:

1799 София, ж.к. Младост 2, бл. 254, офис 1
9009 Варна, бул. Сливница 166а, етаж 5, офис 39/40

Адрес на регистрация в България: 1712 София, ж.к. Младост 3, бл.325Б, вх. А, ап.16
Адрес на регистрация и офиси в Германия:
96450 Кобург, ул. Растщрасе №20
94469 Дегендорф, ул. Итцлингер Вег №2
  НАЧАЛО
ПРОЕКТИ
Фирмен профил
Услуги
Кариери
КОНТАКТИ

BG EN DE